Speeches in pdf format

29/06/2015:

 

The Biomimicry Approach – Looking to Nature for Answers to Problems (speeches in pdf format)


Dr. Rania Koukoura
Mr. Simeon Nikolidakis

30/06/2015:

 

Industrial Safety for the Onshore and Offshore Industry (speeches in pdf format)


Dr. Ioannis Papazoglou
Dr. Michalis Christolis
Prof. Ioannis Ziomas
Dr-Ing. Spyridon Mavrakos
Dr. Vasiliki Tsiouri
Dr. Michalis Christou
Dr. Myrto Konstandinidou


02/07/2015:

 

Aerospace Technologies (speeches in pdf format)


Mrs. Afroditi Patroni
Dr. Thanasis Potsis
Dr. Aithon – Odysseus Narlis
Mr. Thomas Giannakakis
A. Ampatzoglou, Prof. V. Kostopoulos
Dipl.- Ing. Wolfgang Fischer
Dr. Konstantina Mergia
Dr. George Vekinis


03/07/2015:

 

Innovation in Radiation Protection Technology (speeches in pdf format)


Dr. Ion Stamatelatos
Associate Prof. Marios Anagnostakis
Dr. Eleftheria Carinou
Prof. John Kalef-Ezra
Dr. Anastasia Savidou
Dr. Georgia Terzoudi
Dr. Heleny Florou
Dr. Nikolaos Evangeliou
Dr. Constantinos Potiriadis
Prof. Alexandros Clouvas
Dr. Christos Tsabaris
Associate Prof. Georgios Kitis
Dr. Olga Sykioti


Cultural Heritage and Modern Perspectives (speeches in pdf format)


Dr. Anastasios Antonaras
Dr. Elissavet Dotsika
Dr. Elissavet Dotsika
Dr. Ioannis Iliades
Ms. Maria Kazantzaki
Dr. Yannis Bassiakos